BiOREZONANS

Veteriner Hekimliği

Hayvan Sağlığında BICOM® Biorezonans Tedavisi

Biorezonans tedavisi, homeopatide, akupunkturda ve başka doğal tedavi yöntemlerinde olduğu gibi, tecrübesel tıptan sayılır. 25 seneden uzun bir süredir insan sağlığında, 10 seneden uzun bir süredir de hayvanların sağlığının üzerinde kullanılmaktadır. Bizim hedefimiz, hayvanınıza olabildiğince hızlı ve iyi bir şekilde yardım etmektir.

BICOM® Biorezonans yöntemi nedir?

Bicom Biorezonans yöntemi, tıpta yeni ve yön verici bir yol açan, özel teşhis ve tedavi yöntemidir. Biorezonans tedavisinin esas temelleri, kuantum[1] ve biyofiziğin en yeni araştırmaları doğrulanmıştır.

Bicom cihazıyla, birçok durumda hastalıkların asıl (çoğunlukla saklanmış) nedenleri açığa çıkarılabilir.

Biorezonans, ilaçsız ve ağrısız bir tedavi yöntemidir.

Kronik Hastalıkların İçyüzü

Günümüzde büyük bir refah içinde yaşıyoruz. Birçok teknolojik cihaz, inanılmaz hızlı ulaşım, iletişim araçları, sayısız kimyasal maddeler, fazlasıyla hazır yemek ve mama yaşantımızı kolaylaştırıyor. Bunların her ne kadar tadını çıkarıyorsak da, biz dünyadaki canlılar olarak bedelini git gide daha fazlası ile ödüyoruz.

Fıçı (Bardak)Taşınca

Günümüzde hayvanları birçok yük etkiler: mamalarındaki katkı maddeleri (koruma maddeleri, yemleme ve boyalı maddeler vb.), kimyasal yüklü içme suyu, çevre toksinleri, elektromanyetik kirlilik (özellikle hayvanlar bunlara duyarlı tepki verir), kimyasal gazlar, ilaçların kullanımı vb.

Bu yükler birçok hayvanın bağışıklık sistemini (fıçısını=bardağını) taşırır. Bu kendini genel durumundaki rahatsızlıklarında, davranış bozukluklarında, ağır bedensel hastalıklarda bile gösterir.

İlginç olan, aynı semptomlu hayvanlarda çoğunlukla farklı nedenlerin ortaya çıkmasıdır. Ne yazık ki bu çeşitli ve kişisel nedenlerin eski ve alışıla gelmiş yöntemlerle bulunması sıklıkla olanaksızdır.

Ağır veya uzun süreli taşınan yükler hayvanın kendini iyileştirmesine engel olabilir.

Esas itibariyle, hayvanların kendi kendini iyileştirme güçlerine sahip olduğuna değinilmelidir. Vücuda gelen alışılmadık etkenleri sürekli düzeltebilecekleri eşsiz bir ayar sistemine sahiptirler.

Ancak aşırı ağır yükler uzun bir sürede hayvana etki etmişse, ayarlama sistemini ve iyileştirme güçlerini yavaşlatır, hatta engelleyebilir.

Teknolojideki önemli ilerlemeler tahmin edilmemiş gelişmelere yol açtı.

Günümüzde uzaydan resimler alıyoruz ve binlerce kilometre uzağımızda olanlarla konuşabiliyoruz. Fakat başka alanlarda da hızlı teknolojik bir gelişim görebiliyoruz. Biyofizik ve kuantum fiziğindeki bilgiler tahmin edilemeyen olanaklar sunuyor.
Bu bilgiler, Biorezonans yönteminin temelini açıklamaya yardım eder.

Maddenin her biçimi enerjiden oluşur ve bu enerjiyi yayar.

Her madde, her hücre, vücudun her parçası, aynı zamanda virüsler, bakteriler, polenler vb. enerji yayar ve böylece tamamen bireysel bir karakteristikle belli tipik bir dalga uzunluğu veya frekansa sahiptirler. Buna aynı zamanda frekans biçimi denir.

Hücreler birbirleriyle iletişim kurar.

İletişim ve bilgi çağında yaşıyoruz. Artık vücudun, sadece içerisindeki hücreler arası iletişim ve bilgi alışverişinin olmasından dolayı çalışabildiğini aynı zamanda ayarlayabildiğini farkında olmamızın zamanı geldi. Bu arada, hücrelerin birbirleriyle “Biofotonlar”(en küçük ışık birimi) aracılığıyla iletişim kurdukları kanıtlanmıştır. Onlar, belirli frekanslar hakkında bilgi alışverişini gerçekleştirirler.

Sağlıklı bir vücutta bu bilgi alışverişi sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. Böylece her hücre ve her organ kendi görevini yerine getirebilir.

 

Yüklü etkiler veya maddeler hücreler arası alışverişe engel olabilir.

Eğer zararlı maddeler (zehirler, virüsler, bakteriler vb.) veya yoğun ışınlar vücuda etki ederse, hücrelerin arasında gerçekleşen alışverişe engel olabilirler.

Bozuk hücre iletişimi, organik (bedensel) değişikliğe yol açabilir.

Hücreler arasındaki ilişki bozulunca, doğal olarak hücrelerin işi zorlaşır. Bu kendini er geç, genel durumun belirsiz sıkıntıları, davranış bozuklukları, ardından da organik değişiklikler ve ilgili semptomlarla gösterir.

Semptomlar çoğunlukla, öncesinde kalıtsal veya ırksal şartlarına sıkça bağlı olmak üzere, bir zayıflığın bulunduğu yerde ortaya çıkar.

Bicom® Biorezonans yöntemi ile teşhis

Organlarımıza fazla yüklenme, bireysel ve kesin şekilde Biorezonans ile teşhis edilebilir.

İnsanda olduğu gibi hayvanların da vücudunun üçte biri sudan oluşur. Bu vücut sıvısı sadece hücrenin besin aracı olarak değil, aynı zamanda fazla yüklenmiş karaciğer, safra kesesi, böbrek veya bağırsak gibi ifraz organlarının “özel atık sahası” olarak da hizmet eder. Bu alan laboratuar tekniksel prosedürlere kolayca ulaşılır bir alan değildir.

Bicom cihazıyla zararlı maddeler biyofiziksel test edilir ve hayvanın vücuduna olan etkisi anlaşılır. Bu çok hızlı ve sancısız gerçekleşir. Böylece birçok durumda, hayvandaki hangi yükün sağlıksal rahatsızlığa yol açtığı bulunabilir. (örn: bakteriler, virüsler, elektromanyetik zarar, alerjenler vs.)

Vücudun kendi ayar sistemi BICOM® Biorezonans tedavisinden büyük bir ölçüde destek görür ve faydalanır.

Hücreler arası iletişim yine engelsiz bir şekilde devam edebilir. Zararlı maddeler boşaltılır ve serbest bırakılır.

Hayvanların titreşimlere olan algıları çok güçlüdür. Tedavi sırasında onların rahatladıkları gözlemlenir.

Biorezans Tedavisinin süreci
  • Teşhis
   Özel ve sancısız bir test süreci ile terapist, entoleransın meydana gelip gelmediğini, belli organların güçsüzleşip güçsüzleşmediğini ve zehirli maddelerin hayvanın vücuduna olumsuz bir etki bırakıp bırakmadığını teşhis eder. Böylece birçok durumda şikâyetlerin sıklıkla saklanan sebepleri hızlıca açığa çıkartılır.

 

 • Tedavi
  Çoğu durumda bireysel bir tedavi planı oluşturulur ve beraberinde getirilen muhtemel tedbirler konuşulur.
  Bicom cihazıyla olan tedavide elektrotlar bağlanılır ve hayvan gevşek bir şekilde ayakta durur, oturur veya yatar. Bir seans süreci genellikle 5 ile 10 dakika arasındadır. Tedavi tamamen sancısızdır. Seansların sayısı çeşitli faktörlere bağlıdır.
  Tedavinin hedefi, hasta eden etkileri azaltmak ve bununla beraber vücuttaki iletişimi desteklemektir. Hayvanınızın, her seanstan sonraki değişiklikleri hakkında terapisti bilgilendirmelisiniz.

Hayvanınızın Biorezonans tedavisini etkili bir şekilde desteklemek için neler yapabilirsiniz?

Bicom tedavisinin bitiminde hayvanların artmış bir su içme ihtiyacı oluşur. Bundan dolayı lütfen tedaviden sonra fazlasıyla taze, sodasız su hazır bulundurun. Hayvanınızı tedavi eden terapistin önerdiği şekilde besleyin.

Lütfen hayvanınıza tüm tedavi sürecinin içerisinde ödül olarak bisküvi vb. şeker içeren besin maddelerinden vermeyiniz. Şeker, faydalı bağırsak bakterilerine zarar verir ve bağırsak ile ilgili birçok hastalığı ilerletir. Böyle besin maddeleri, biten tedaviden sonra da, en aza indirilmelidir.

Tedaviden sonra yorgunluk veya sıcaklık ayarına işaret eden artmış solumalar, tedaviye olumlu reaksiyonlardır ve kısa sürede normale döner.

Veteriner tıp için kitap önerisi

Breaking new ground in diagnosis and therapy in veterinary medicine - Becker
 

[1] Kuantum fiziği, atomların parçacık ve dalga özellikleriyle ve bunların değişim etkileriyle ilgilenir. Kuantum, en küçük miktar (örn: enerji kuantumu)