BİBİD Titreşim Tıbbı ve Biyorezonans Eğitim Seminerleri

BİBİD TİTREŞİM TIBBI VE BİYOREZONANS EĞİTİM SEMİNERLERİ
1.AY   26 Mayıs 2018 CUMARTESİ
TİTREŞİM TIBBINA GİRİŞ

• Tarihçe

• Meridyen Kavramı

• Akupunktur 

• Muhtemel Etki Mekanizmaları

• Suyun Hafızası

2.AY   30 Haziran 2018 CUMARTESİ
TİTREŞİM TIBBINDA TANI METOTLARI

• Skalar Enerji

• Kinezyoloji

• Elektroakupunktur

• Biyotensör
3.AY   28 Temmuz 2018 CUMARTESİ 
BİYOREZONANS TEST SİSTEMATİĞİ

• Temel İletkenlik ve Enerji Dengeleme

• Jeopati,Elektromanyetik,Çakra,Blokaj

• Spin Test • Detoks Organları

•Meridyen,Vitamin,Mineral Testleri
4.AY   25 Ağustos 2018 CUMARTESİ 
BİYOREZONANS TEST SİSTEMATİĞİ

• Kronik Alerjenler (Majör Alerjenler)

• Patojenler

• Toksinler

• Diş 

• Uzak Odak Testleri • Minör Alerjenler
5.AY   28 Eylül 2018 CUMARTESİ 
BİYOFİZİKSEL ALERJİ TERAPİSİ

• Tanım

• Biyofiziksel Alerji Kavramı

• Alerji Terapi Programının Gelişimi

• Amplifikasyon Taramasına Göre Programlar

• Kronik Merkezi Alerjiler
6.AY   27 Ekim 2018 CUMARTESİ 
BİYOFİZİKSEL ALERJİ TERAPİSİ

• Akut Alerjiler

• Meridyen İlişkili Enerjitik Alerji Tedavisi

• Çeşitli Alerjenler ve Deneyimler
7.AY    24 Kasım 2018 CUMARTESİ

Patojen Tedavisi

• Virüs

• Bakteri

• Kandida

• Parazit Terapi Programları     

•Terapi Sistematiği     

•Tedavilerde Piorite     

•Uzak Odak Tanı ve Tedavisi     

•Genetik Odak ve Miasma     

•Biyorezonansı Destekleyen Tedavi Metotları