Seminer Konuları

Ağrı ve Omur

Sisi Karz Omur- Çene test ve terapi sistematiği, omur blokajları, ilyo-sakral blokajlar, lomber ve servikal blokajların tanısı ve terapileri, spondilit, vs.

Besin metabolizması

Sisi Karz Besin/ Mineral/ Vitamin/Eser Element Sistemi, indikasyonlara göre vitamin takviyeleri ve BİCOM ile destek terapileri

Klinik Kinezyoloji I

Pratik kinezyolojik testler, madde testleri, BİCOM program testleri, çakra testleri, kişiye özel odak testi, çakraların enerjik bağları, meridyen testleri,vücutta kinezyolojik bilgi kaydı,vs.

Klinik Kinezyoloji II

3 tedavi kategorisi( kimyasal/yapısal/elektromanyetik), meridyen alarm noktaları, mudralar ( el tutuş şekline  göre temel testler),vs.

Psiko- Kinezyoloji I

Psiko Kinezyoloji nedir? Dr. Klinghardt’ın 5 beden modeli, temel prensipler,’ağsalaktive edici sistem’, kinezyolojide dengeleme egzersizleri, Bilinç-Bilinçaltı,Çözülmemiş İç Çatışma nedir?, nasıl test edilir? PK çalışma şeması, alın testi, göz testi, bilinçaltı ile diyalog, ÇİÇ-organ bağlantısı, organ- duygu bağlantıları, genel vagotoni nedir, pratik çalışmalar,vs.

Psiko- Kinezyoloji II

Meridyenlere bağlı psikolojik konular, olumsuz düşünce kalıplarının testi ve terapisi, Mental Field (MFT) uyarı alanları, renk terapileri(Steve Vazquez), renkli gözlük testi, Dr. Körbler’in Psiko meridyen test ve terapi sistematiği, pratik çalışmalar ve vaka sunumları,vs.

Psiko- Kinezyoloji III

Pratik PK uygulamaları( rüya, kabus, fobi, legasteni, alerji, partner sorunları…), pratik MFT uygulamaları (depresyon,panik atak,ağrı,fobi, bağımlılık, öfke, obsesyon…) akut durumlarda faydalı reçeteler (astım, taşikardi…), travma sınıfları

Psiko- Kinezyoloji IV

Yazı tekniği, mental swıtching, ‘Callahan 9 G Metod’, PK ve amnezi, polarizasyon filtresi, matrix vuruş teknikleri, resim analizi, pratik aile dizimi, pratik çalışmalar, pratik sunumlarve grup çalışmaları

Matrix I

Kuantum fiziği temel bilgileri, maddenin tanımlanması, çift yarık modeli, zaman kavramı, matrix dalgasının oluşumu, morfogenetik alan, matrix nedir? 2 nokta metodu, paralel evrenler, sayıların ve sembollerin kodlanması, blokaj çalışmaları ,pratik uygulamalar

Matrix II

Eş ilişkiler, kişinin kendisi ile ilişkisi, başarı-mutluluk çalışmaları, matrix ile para sorunlarının giderilmesi, evrene sipariş vermek, yasaklar ve bedduaların rolü ve iptali, ileriye yönelik hedeflerin gerçekleşmesini nasıl sağlarım?, pratik çalışmalar

Matrix III

Karmik yüklerin temizlenmesi, parazit (asalak) enerjilerden arınma ve korunma çalışmaları, bilinç altı kalkanlarının oluşturulması, pratik çalışmalar ve sunumlar,vs.

Alerji I

Alerji testlerive yorumları, genel alerji terapileri, frekans nötrleştirme prosedürü, beslenme planları, alerjik diyatezin tedavisi, alerji tedavilerinde oral/sistemik destekler, oto- vaksin nedir? BİCOM oto- vaksin terapileri, pratik çalışmalar ve vaka sunumları.

Alerji II

Zor alerjik vakalar, histamin intoleransı, modifiye edilmiş alerji programları, hassas alerji hastalarındaki yaklaşım ve terapi önerileri, kulak akupunktur noktaları üzerinden alerji tedavisi, meridyenler üzerinden uygulanılan pratik alerji terapisi, psödo alerji nedir ve nasıl tedavi edilir, salisil asit ve alerji tetiklenmesi, pratik çalışmalar ve hasta sunumları

Refleksoloji/ Bach Çiçekleri/ Taşlar/ Schüssler Tuzları

Konular ile ilgili temel bilgiler ve BİCOM ile indikasyonlara göre kombinasyonları, pratik uygulamalar, hasta sunumları,vs.

Onkoloji I

Kanser hücrelerinin özellikleri, apoptozis mekanizması, KTT onkoloji paneli, kanser hastalarında paradoks biyoenerjik test özellikleri, immun sistem destekleri, genel ve spesifik terapi yaklaşımları ve şemaları, zaman faktörü, terapi hiyerarşisi, vaka sunumları,vs.

Onkoloji II

Kemo terapi ve BİCOM, radyo terapi ve BİCOM, fitoterapi destekleri(yeni önemli gelişmeler), Bicom optima 2. Kanalın maksimumdesteği, Hamer focus ( beyin odakları) topografisinin detaylı çalışılması, psiko meridyen üzerinden kanseri tetikleyen faktör ve zaman tespiti, hasta vaka sunumları,vs.

Enfeksiyon hastalıkları

Terapi öncelikleri, hastalık gruplarına göre patojenlerin önemi, test ve terapi özellikleri, ek terapiler (lokal,oral,sistemik), vücut sekretlerinin doğru kullanımı, pratik vaka çalışmaları

Akupunktur / Elektroakupunktur I

5 element sistemi, pratik akupunktur reçeteleri, BİCOM akupunktur programları ve uygulaması, vaka sunumları

Elektroakupunktur II

EAP bilgilerinin pekiştirilmesi, sistemik AP terapileri, organ- meridyen sisteminde yeni uygulamalar, terapi sistematiğinin zincirleri

Diş/Omur/Organ

Odontonların testi, test neticelerinin yorumlanması, odonton terapilerindeki önemli blokajlar, sistemik hastalıklar ve odontonlar

Otoimmun I

Otoimmunitenin genetik ve oluşum özellikleri, kendine düşman olan vücut, Pischinger temel regülasyon sistemi, otoimmun hastalıklarında önemli olan toprak elementinin özellikleri ve hastalıkları, spesifik hastalıklar ve terapi önerileri, pratik çalışmalar ve hasta sunumları,vs.

Otoimmun II

Otoimmünite de patojenlerin rolünün detayları ve patomekanizmaları, meridyenler üzerinden testi ve pratik terapileri, tanılara sepesifik yenilikler, Bicom yanı sıra önerilen fito terapiler, hastalıkların iyileşmelerini nasıl takip edebiliriz?, Spesifik besin önerileri ve hasta bilgilendirme örnekleri, pratik çalışmalar, vaka sunumları,vs.

Işınsal Alanlar

Kronik hastalıklardaki temel jeopatik ve elektromanyetik maruziyet olan etkenlerin tanısı, çalışma- uyku- yaşammekanlarınıntesti, pratik korunma yolları, kan spin dengesizlikleri, kan ve saç analizi nasıl yapılır, pratik ölçümler ve çalışmalar,vs.

Migren

Baş ağrısı tipleri, tetikleyen faktörler, akupunktur sisteminde baş ağrısının değerlendirilmesi, Bicom test ve terapi sistematiği ve migren, asit- baz faktörü, kronik alerjilerin rolü, hormonal faktörler,migrende hangi blokajlara rastlanır, manüel test teknikleri (blokaj, omur, vs.), terapi reçeteleri, pratik çalışmalar ve vaka sunumları

KTT- Panelleri

Test ve Terapi Sistematiği, panel kombinasyonları, paneller ile spesifik ve nonspesifik terapiler ve destekler, terapi hiyerarşileri, terapi şemaları, pratik çalışmalar, vaka sunumları,vs.

BİCOM pilot- BİCOM multisoft testi

Bilgisayar ve BİCOM cihazının kombinasyonu, bilgisayar destekli pratik kan testleri, branşlara göre hastalık frekansları, hasta anamnez ve terapi şemalarının bilgisayar ile çalışılması, hasta bilgi formları, vitamin- mineral ve diğer faydalı frekansların bilgisayar ile test ve terapileri, bilgisayar ile terapilerde öncelik testleri,vs.

BİCOM Test ve Terapi Sistematiği

terapi öncelikleri ve sistematiği, aktüel şikayetlerin ve kronik temel hastalığın birlikte terapileri, BİCOM terapilerinde hastalara verilen bilgiler, hasta motivasyonu, terapi sürelerinin tespiti, iyileşmek istemeyen hasta,

Nörolojik Hastalıklar

Alzheimer ve yaşlılık demansı, Epilepsi, Parkinson, Nöropatiler, Nevraljiler , Multiple Sklerosis, ALS, MSS ni etkileyen patojenler

Endokrinolojik Hastalıklar

Polikistik Over Sendromu, Menopoz, Akne vulgaris, Prementruel Sendrom, Gelişme ve büyüme geriliğinin sebepleri ve terapileri, tiroit hastalıkları, libido eksikliği, toksinlerin hormon bezlerindeki etkileri ve bunların terapileri

Ortopedik Hastalıklar

Skolyoz,Kifoz, duruş bozuklukları,ortopedik test teknikleri vepratik çalışmalar, pratik ağrı terapileri, osteoartrit, fibromialji, artroz, asit-baz dengesi ve ağrı oluşumu teorisi, vs.

İmmun sistem cilt/ barsak

Sindirim Sistemi ile ilgili tamamlayıcı tıp yaklaşımı, cilt ve kronik sindirim sistem dengesizliklerinin bağlantıları, immun sistem ve sindirim sistemi bağlantısı, Bicom sistematiğinin bu alandaki rolü , test ve terapi prosedürleri, indikasyonlara göre terapi şemalarının çalışılması, vaka sunumları

Odaklar

Odak nedir, uzak odaklar, bozucu alan nedir? iğnesiz nöral terapi, çok sık rastlanılan uzak odaklar,test ve terapi sistematiği, segmentler üzerinden sistemik terapiler

Mucize Meridyenler

Enerji blokajlarının pratik çözümü, meridyenlerin uyumu ve temel mucize meridyenlerin indikasyonlara göre kombinasyonları, pratik çalışmalar ve vaka sunumları

Enerjik Test İmkanları

Bicom sistematiğinde uyumlu test teknikleri, Kinezyoloji, Biyotenzör, Elektroankupunktur temel bilgiler ve pratik uygulamalar,vs.

Kilo Kontrolü/ Zayıflama

Obezite tedavilerinde pratik metabolik test ve terapi yöntemleri, kilo kontrolünde gerekli olan ön aşamalar ve testler, hangi biyokimya?, Schüssler tuzları ve diğer faydalı takviyelerin BRT ile kombinasyonu, doğru beslenme planları ve hastaya adaptasyonu, psikolojik yaklaşım ve sorunlar, doğru ve etkili bilinçaltı mesajlarının uygulanılması, pratik akupunktur çalışmaları

Kardio- Vasküler Hastalıklar

Hipo/Hipertansiyon, arteroskleroz, kardiyomiyopatiler, vs……bu hastalıklardaki etkenlerin tanısı ve Bicom ile terapi sistematikleri, destekleyici fito terapi önerileri, vaka sunumları

Psikiyatrik Hastalıklar

Nevroz, Depresyon, Şizofreni, Fobiler, davranış bozuklukları, dikkat eksikliği sendromu, hiperaktivite….hastalıklarda genel ve spesifik yaklaşım, Bicom test ve terapi sistematiği, örnek vaka sunumları,v.s.

Ohoshi, Pato- Fizyonomi ve Psiko- Fizyonomi

Uzak doğu tıbbında hastalıkların fizyonomisi, klasik ve tamamlayıcı tıpta fizyonominin temel bilgileri, bu bilgilerin Bicom Sistematiğine entegrasyonu, iyileşme aşamalarındaki değişim, pratik çalışmalar ve vaka sunumları,vs.