Pk Semineri

Psiko-Kinezyoloji  1-4

Bu seminerin içeriği kas testi kullanılarak bilinçaltı ile diyaloga giriştir. Böylece zihinsel, ruhsal veya bedensel yaşam sorunlarını tespit etmek ve çözmektir.

 • Psiko Kinezyoloji ile ilgili temel bilgiler,
 • Klinghardt’ ın 5 bedenler modeli,
 • Bilinçaltı ile diyalog,
 • Çözülmemiş iç çatışmaların(ÇİÇ) tespiti/terapisi,
 • Duyguların organ bağlantıları, duyguların kısa yöntemle tespiti ve terapisi ( yenilik)
 • Çözülmemiş İç Çatışmaların tespiti ve belirleyen koşullar,
 • Mental switching,
 • Renkli gözlük ile terapi
 • Pratik PK uygulamaları, örn. Posttravma/öfke/ panikatak/obezite…,
 • Penneberger yazı tekniği,
 • Tapas Tekniği,
 • Mental- Field- Therapy temelleri ve vuruş teknikleri,
 • Kinezyoloji pratik çalışmalar.

Yer   : WOW Convention Center İstanbul

Tarih: 19.-21.Ocak 2019